Hidrolik Pompa Nasıl Çalışır?

783
Hidrolik Pompa Nasıl Çalışır?

Hidrolik pompa nasıl çalışır ; Pompalar herhangi bir akışkanı bulunduğu bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan aletlerdir. Pompalar kullanıldıkları yerler, amaçları ve çeşitlerine göre farklılıklar göstermektedir. Belirli başlı gruplara ayrılan pompa çeşitlerinden birisi de hidrolik pompalardır.

Hidrolik pompalar bilindiği üzere mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren pompalardır. Ancak burada hemen şunu ifade etmek gerekir ki hidrolik pompalar basınç meydana getirmezler. Bu pompalarda meydana gelen basınç akışkan maddenin akışına karşı oluşan dirençten meydana gelmektedir.

hidrolik pompa nasıl çalışırHidrolik pompalar başlıca üçe ayrılır bunlar Dişli, Paletli ve pistonlu pompalardır. Bunlardan en fazla kullanılan ve yaygın olan elbette dişli pompadır.

Hidrolik pompanın başlıca ana parçaları pompa başlığı, gövde, dişli çarklar ve elektrik motoruna bağlı olan mildir. Hidrolik pompanın çalışma prensibi ise aslında oldukça basittir. Hidrolik pompa da enerji motorunun çalışması ile beraber tanktan emilen yağ hidrolik pompa içinde bulunan dişli çarkların çalışması ile birlikte diş boşluklarına dolar ve basınç ünitesine iletilir. Böylece hidrolik pompa mekanik enerjiyi bu çalışma prensibine bağlı olarak hidrolik enerjiye dönüştürmüş olur.

Hidrolik pompaların kullanım alanları ise; kamyon, vinç, asansör sistemleri, daha pek çok alanda insanlar hidrolik pompa sistemine ihtiyaç duyarlar. Basit bir düzeneğe sahip olmasına karşın hidrolik sistemlerin verimliliği oldukça yüksektir. Çünkü görünürde iç içe girip çıkan iki silindirin hava ve sıvıyı sızdırmadan hareket etmesi prensibine dayalıdır. Ancak insanların en fazla ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmaktadır.