Hidrolik Pompa Hesabı

438
Hidrolik Pompa Hesabı

Hidrolik pompa hesabı , yapılabilmesi için önceden verilmiş olan bir takım bilgilerden yararlanılır. Günümüzde çoğu hidrolik pompaların hesapları yapılmış olarak bize sunulsa da pompa hesabını bilmek önemlidir. Burada maksat sadece pompanın hesabını bilmek değil, ihtiyaç duyulan yerde hangi değerde bir pompaya ihtiyaç duyulacağını hesaplayabilmek içindir.

Hidrolik pompa hesabı ile alakalı denklemler ve formüller ancak bu alanda eğitim görmüş kişilerin yapabileceği hesaplamadır. Çünkü formüllerde kullanılan bir takım veriler de ancak yine başka bir takım formüller yardımı ile alınabilmektedir. Bu sebeple pompaların hesaplanması konusunda kişiler ya bu konuda bilgi sahibi olan uzmanlardan yardım almalı veya bir takım hazır programlar kullanarak buralardan gerekli olan hesaplamaları yapmalıdır.

Hidrolik Pompa HesabıNormal şartlarda pompa debisi pompa milinin hızı ile doğru orantılı iken pompadan çıkan gerçek güç pompa içindeki kaçaklar, bazen kaymalar nedeniyle teorikte debiden daha düşük olmaktadır. Hidrolik sistemlere bakıldığında ise görülecektir ki, basınç arttığında bahsedilen kaçaklar ve boşluklar daha da artacağı için hacimsel verim de buna oranla aynı şekilde daha düşük olacaktır.

Hidrolik pompa hesaplamasında öncelikle gerekli olan debi hesaplama formülü şu şekildedir;

Q = ( V x n x µ ) / 1000

Bu formülde simgelerin ifade ettikleri anlam;

Q: Debi ( litre / dakika )

V: Pompanın iletim hacmi ( cm3 / devir )

n: Kullanılan elektrik motorunun devri ( devir / dakika )

µ : Pompanın volümetrik verimi ( 0,90 – 0,95 alınabilir.)