Su Pompası Çeşitleri

343
Su Pompası Çeşitleri

Su pompası çeşitleri, pompaların en fazla kullanıldığı yerlerin başında elbette su pompaları gelmektedir. Su pompaları çeşitli ihtiyaçlara göre farklı özelliklerde üretilmekte olup her birinin kullanım amacı farklı ihtiyaçlara ve farklı ortamlara göredir. Su pompalarının çeşitleri oldukça fazla sayıda olup bunların çeşitlerini kısaca 8 kategoride gruplandırmak mümkündür. Bu kategorilerin her birinin altında da yine farklı çeşit pompalar bulunmaktadır.

Bu pompalar kısaca şu şekildedir;

1 – Enerji değişimine göre,
2 – Kademe sayısına göre,
3 – Çark tipine göre,
4 – Dönme eksenine göre,
5 Çark Emiş tipine göre,
6 – Bağlantı tipine göre,
7 – Dönüş Yönüne göre,
8 – Özgül hızına göre çeşitlendirilen pompalardır. Pompaların bu denli çeşitli olması özelliklerinden farklılık göstermektedir. Örnek olarak enerji değişimine göre çeşitlendirilen pompalar salyangoz pompalar ve difürözlü pompalar olarak ikiye ayrılırlar. Bunun nedeni; bu pompalar öncelikle şekillerinin farklı olmalarının yanı sıra özelliklerinin de farklı olmasındandır. Salyangoz pompalarda pompa miline doğrudan etki eden radyal kuvvetlerinin bileşenini azaltmak mümkündür. Ancak bu difürozlü pompalarda mümkün değildir.

Yine kademe sayısına göre sınıflandırılan pompalar tek kademeli ve çift kademeli olarak ikiye ayrılır ki, bu pompalarda da aynı şekilde tek kademeli pompa ile elde edilemeyen basınç gücü ancak çift kademeli pompa ile verilebilmektedir. İşte bu ve benzeri sebeplerle pompalar farklı grup ve çeşitlere ayrılmakta olup ihtiyaca göre pompa seçilmesine olanak tanımaktadır.