Hidrolik Pompa Parçaları

734
Hidrolik Pompa Parçaları

Hidrolik pompa parçaları, sanayi alanında hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çevirmede kullanılan pompa çeşitlerinden hidrolik pompalar üç grupta toplanmaktadır. Bunlar Dişli pompalar, paletli pompalar ve pistonlu pompalardır. Bu pompaların her birinin görevi kullanım amacına göre değişmekte olup, bunları birbirinden ayıran özellikler ise içerisinde bulunan mekanizmalardır. Bu mekanizmaları oluşturan unsurlar ise pompa içindeki parçalardır.

hidrolik pompa parçalarıHidrolik pompalardan en fazla kullanılan dişli pompa olup dişli pompanın temel parçaları; pompa başlığı, gövde, dişli çarklar ve elektrik motoruna bağlı bulunan mildir. Bu parçalar arasındaki çalışma uyumu; motordan gelen enerji yardımı ile gövde içine giren yağın dişliler yardımı ile yukarıya doğru basın ünitesine itilerek mekanik enerji meydana getirmesi prensibidir.

Paletli pompa parçaları ise; gövde, pompa mili, emme ağzı, palet ve rotor olarak adlandırılan parçalardır. Paletlerin çalışmaya başlaması pompa milinin hareketi ile meydana gelir ve pompa mili de bu hareketini bağlı olduğu motordan almaktadır. Böylece rotor ve paletler emme ağzından uzaklaşarak çalışmaya başlarlar. LPG gazı, amonyak, çözücüler, benzin, alkol ve fuel gibi sıvıların taşınması ve aktarılması için en ideal pompa paletli pompadır.

Pistonlu pompalar ise başta gövde olmak üzere piston olarak adlandırılan ve akışkanın ileriye itilmesine yarayan parçadan meydana gelmektedir. Ayrıca bu pompalarda bulunan silindir sebebi ile sızdırmazlık özelliği bulunmak zorundadır. Yüksek yerlere su pompalamak ve tarımda kullanmak için uygun ola pompalar pistonlu pompalardır.