Kuyu Pompası Hesabı

150
Kuyu Pompası Hesabı

Kuyu pompası hesabı yapılırken debi ve çalışma noktasında istenilen basma yüksekliği değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Pompanın büyüklüğü ve devri pompa seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Seçilmiş olan pompanın ne kadar verimli olduğu, pompanın motorunun gücü ve HPSH değerleri gibi diğer noktalar da göz önünde bulundurulmalı ve kuyu pompası hesabı tüm bu değerlerin bir araya getirilmesi ile yapılmalıdır.

Kuyu pompasıPompanın debisi Q ile gösterilmektedir ve birim zamanda pompadan geçen sıvının hacmini göstermektedir. M3 / h ve lt / sn birimleri ile gösterilmektedir. Pompanın basma yüksekliği ise H ile gösterilmektedir ve pompa tarafından akışı sağlanması istenen sıvıya verilen kinetik enerjiyi ifade etmektedir. M birimi ile gösterilmektedir. Basma yüksekliği ise H= h+ TDP+ PA formülü ile ifade edilmektedir. Burada h basılacak olan sıvının serbest sıvı yüzeyi ile basıldığı yer arasındaki statik yükseklik farkını, TDP tüm basınç kayıplarının toplamını, PA ise akma basıncını ifade etmektedir. Elde edilen verilerle kuyu pompası hesabı yapılırken gerekli hesaplama ile pompanın basma yüksekliği hesaplanır ve diğer verilerle bir arada değerlendirilerek pompa seçimi yapılır.